Wanneer je je woning wilt verhuren, heb je van een aantal partijen toestemming nodig. Heb je bijvoorbeeld een hypotheek op je woning, dan moet je toestemming vragen aan je hypotheekverstrekker. Daarnaast heb je ook te maken met regels die zijn opgesteld door de Vereniging van Eigenaars en door de gemeente. Maar wanneer vraag je nou toestemming en aan welke partij? 

Toestemming van hypotheekverstrekkers

Een koopwoning geldt als onderpand voor de hypotheeklening die je hebt afgesloten. Voor een hypotheekverstrekker is het dus belangrijk dat de waarde van de woning gelijk blijft. Een verhuurde woning is echter minder waard dan een woning waar geen huurders in zitten. Dat komt omdat huurders huurbescherming hebben en niet zomaar uit een woning kunnen worden gezet. Een woning is dan moeilijker te verkopen. Daarom heb je altijd toestemming nodig van de geldverstrekker om te mogen verhuren, tenzij dat anders in jouw hypotheekcontract staat. 

Of je toestemming krijgt voor verhuur hangt onder andere af van hoe lang je de woning wil verhuren en hoe hoog het resterende hypotheekbedrag is. Wil je je woning tijdelijk verhuren, dan is de kans groter dat je toestemming krijgt dan wanneer je je woning voor onbepaalde tijd wilt verhuren. Is er al een groot deel van de hypotheek afbetaald, dan zijn geldverstrekkers vaak ook soepeler. 

De Vereniging van Eigenaars (VvE)

Wil je een gesplitste woning of een appartement verhuren, dan heb je vaak te maken met een Vereniging van Eigenaars. In de wet staat dat het is toegestaan om je woning of appartement te verhuren. In de statuten of het splitsingsreglement van de VvE kan wel een verhuurverbod zijn opgenomen. In dit geval heb je toestemming van de Vereniging van Eigenaars nodig om de woning te mogen verhuren. 

De vraag is of dit verbod wettelijk gegrond is: juristen zijn het hier nog niet over eens. Wil je - ondanks het verbod van de VvE - je woning toch verhuren, dan kun je naar de rechtbank. Een rechter zal dan beslissen of de woning verhuurd mag worden. 

Krijg je toestemming van de VvE of de rechter om je woning te verhuren, dan dient een nieuwe huurder zich ook te houden aan het huishoudelijk reglement van de VvE. 

De gemeente

Wanneer je je woning gaat verhuren, is het belangrijk om rekening te houden met de regels omtrent verhuur die zijn opgesteld door de gemeente. Afhankelijk van het contract en de verhuurperiode kan het zijn dat je toestemming moet krijgen voor verhuur of een vergunning moet aanvragen. Ook hebben sommige gemeenten meldplicht bij verhuur. 

Of je toestemming of een vergunning nodig hebt van de gemeente voor het verhuren van je woning, is onder andere afhankelijk van:

  • Onder welk contract je de woning wilt verhuren;
  • Hoe lang je de woning wilt verhuren; 
  • In welke gemeente de woning staat.

Wil je je te koop staande koopwoning verhuren onder de Leegstandwet, dan heb je bijvoorbeeld altijd een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgegeven voor maximaal vijf jaar, afhankelijk van het het type woning. Wil je je woning tijdelijk verhuren omdat je naar het buitenland gaat of wil je je woning voor onbepaalde tijd verhuren, dan gelden er weer andere regels. 

Hoewel de meeste regels in alle gemeenten overeenkomen, is iedere gemeente vrij om haar eigen beleid te maken. Dat betekent dat je - voordat je je woning gaat verhuren - altijd contact moet opnemen met de gemeente waarin de woning staat. Zo weet je zeker dat je aan alle regels voldoet omtrent het verhuren van je woning. 

De verzekering

Ga je je woning verhuren, dan is het verstandig om ook contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappijen van je inboedelverzekering, opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Een verzekeraar hoeft geen toestemming te geven voor verhuur, maar kan wel besluiten dat je je huidige verzekering aan moet passen. Geef je niet aan de verzekeraars door dat je jouw woning gaat verhuren, dan kan het zijn dat de schade die veroorzaakt is door de huurder niet vergoedt wordt.   

De huiseigenaar

Heb je een huurwoning die je tijdelijk wilt onderverhuren, dan heb je schriftelijk toestemming nodig van de verhuurder van de woning. Ga je zonder toestemming verhuren, dan is de verhuur illegaal. Je loopt dan het risico om uit de woning te worden gezet.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.