Gewijzigde inkomensgrens voor sociale huurwoningen in 2012

In deze blog vandaag een reactie op het nieuws dat dit jaar de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aangepast zal worden. De sociale huurwoning is bedoeld voor huishoudens die lastig aan een eigen woning kunnen komen. Huishoudens in acute nood kunnen hier terecht, en een gemeente kan mogelijkheden bieden voor huishoudens tot een bepaald inkomen. Verder zijn de criteria vanaf 2011 enigszins aangepast, zodat ouderen en mensen die zorg nodig hebben gemakkelijker in aanmerking komen voor een woning. Het voordeel van een sociale huurwoning is dat de huur gelijk of lager is dan de huurtoeslaggrens.

In de gemeente Woudenberg is er een inkomensgrens gesteld om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, en hiervoor zullen er dit jaar een aantal zaken veranderen. Allereerst is er een wijziging voor woningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (€ 664,66). Om in aanmerking te komen is in 2012 het maximaal gezamenlijk bruto belastbaar inkomen €34.085 voor een huishouden. Door de maatregel kunnen woningcorporaties verder afgerekend worden op het verhuren aan mensen en huishoudens met een passend inkomen.

De tweede wijziging voor komend jaar betreft het wegvallen van inkomenscriteria voor huishoudens die zorg nodig hebben. Huishoudens die op afroep zorg hebben, en tot wel dagelijks 24 uur zorgbehoevend zijn, zullen niet langer inkomensafhankelijk zijn en komen voortaan direct in aanmerking. De wijziging geldt niet voor huishoudens en mensen met een lichtere indicatie, zoals zorg op afgesproken tijden.

Gerelateerd nieuws

Lees ook