Gluurverhoging niet controversieel

Het is officieel: de gluurverhoging is niet controversieel te noemen. Klinkt gek, want er is genoeg opstand tegen en commotie over. Uit allerlei hoeken wordt geprotesteerd tegen de extra huurverhoging van maximaal 5%, voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000. Toch is het niet controversieel.

Tenminste: niet volgens de Eerste Kamer. Door het vallen van het kabinet hebben we nu een demissionaire regering. Die mag niet verder aan de slag met onderwerpen die controversieel verklaard zijn. Dat zijn dan onderwerpen waarover zoveel verschil van mening in onze samenleving bestaat, dat met het doorvoeren ervan maar gewacht moet worden tot de bevolking zijn stem weer heeft uitgebracht. En er een nieuwe regering is gevormd.

In de Eerste Kamer is wel gestemd over het al dan niet controversieel zijn van dit onderwerp. En de uitslag was op zich al controversieel: 38 stemmers vonden het niet nodig, tegen 37 leden die dat wel vonden. Tja, de meeste stemmen gelden – dus de gluurverhoging is niet controversieel.

Gevolg: de behandeling van het wetsvoorstel Huurverhoging op grond van inkomen gaat gewoon door. De Tweede Kamer had het al aangenomen, nu moet het dus nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Daar gaan ze op 15 mei mee aan de slag.

Het doorvoeren van de extra huurverhoging per 1 juli 2012, zoals het eigenlijke idee was, zal echter niet doorgaan. De woningcorporaties moeten huurverhogingen immers twee maanden van tevoren aanzeggen – en 1 mei is al voorbij. De corporaties hadden ervoor kunnen kiezen om de algehele huurverhogingsronde uit te stellen in afwachting van de behandeling van het voorstel, en er zo over een paar maanden mee te komen. De meesten hebben echter besloten om de extra huurverhoging dan maar een jaar uit te stellen, en per 1 juli 2012 alleen reguliere huurverhogingen op basis van inflatie door te voeren.

Gerelateerd nieuws

Lees ook