Het kabinet is gevallen, wat gaat er gebeuren met de nieuwe maatregelen op de huurmarkt?

bron: FD

De val van het kabinet brengt veel vragen met zich mee over wat er gaat gebeuren met de plannen van demissionair minister Hugo de Jonge om het middensegment van de huur te reguleren. Hoe staat het er nu voor met het parlement en zijn plannen? Wij lichten het toe!

Waarom is het kabinet gevallen?

Allereerst, waarom is het kabinet gevallen en wat betekent dat precies? Het kabinet bestaat uit verschillende partijen die met elkaar beslissen over allerlei zaken in ons land. Het kan gebeuren dat er zich een bepaalde crisis voordoet en dat de partijen, meestal na dagenlang debatteren, het niet met elkaar eens kunnen worden over hoe zij deze crisis gaan aanpakken. De ministers in het parlement treden vroegtijdig af, en dat betekent dat het huidige kabinet is gevallen. Dit keer konden de partijen het niet eens worden over het asielbeleid. De VVD en het CDA zien de instroom van de asielzoekers veel meer als een probleem, aangezien er meer instroom is dan opvangplekken. Oppositiepartijen D66 en de ChristenUnie waren het hier totaal niet mee eens, waardoor de partijen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Het is de partijen niet gelukt om tot overeenstemming te komen, met als gevolg dus de val van het kabinet.

Hoe nu verder?

Op dit moment is er een demissionair kabinet aan de macht, dat uit dezelfde partijen en ministers bestaat als het kabinet voor de val. Een demissionair kabinet regeert totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Alleen de lopende zaken worden nog behandeld; andere zaken komen niet aan de orde.

Na de val van het kabinet heeft Minister Hugo de Jonge aangegeven dat hij door wil gaan met zijn wetsvoorstel om het middensegment van de huurmarkt te reguleren. Met deze wet wil De Jonge het Woningwaarderingsstelsel aanpassen, waardoor veel woningen die nu in de vrije huursector vallen, terugvallen naar de sociale huursector. Verhuurders mogen voor sociale huurwoningen dan een maximumprijs van €1.100 à €1.200 per maand vragen. Als verhuurders toch meer vragen, dan kunnen zij een boete krijgen. Ook komt er in elke gemeente een meldpunt waar misstanden gemeld kunnen worden. Met deze maatregelen wil De Jonge voldoende betaalbaar woningaanbod genereren en de verduurzaming van huurwoningen stimuleren.

Angst voor afname van nieuwbouw

Ondanks dat dit allemaal positief klinkt, is niet iedereen voorstander van het wetsvoorstel. Beleggers en ontwikkelaars vrezen dat het wetsvoorstel de nieuwbouw van woningen flink afremt. Door de nieuwe maatregelen gaan de huurprijzen omlaag, waardoor de huuropbrengst van de investeerders wordt verminderd. Vastgoedinvesteerders trekken zich mogelijk terug door huurwoningen te verkopen, aangezien er onvoldoende rendement wordt gehaald uit de huurinkomsten na de invoer van het wetsvoorstel. Hierdoor krimpt het aanbod in de vrije sector, terwijl de vraag naar deze woningen juist heel groot is. Om dit te voorkomen willen partijen zoals de VVD en de SP maatregelen treffen. Zo wil de SP omzetbelasting voor corporaties afschaffen en de middelen die hierbij vrijkomen investeren in nieuwbouw. De VVD wil een Bouw Akkoord sluiten waarbij grootschalige woonwijken worden gebouwd door middel van het inzetten van flexwoningen. Hiernaast wil de partij bouwregels en administratieve lasten vereenvoudigen.

Verwachtingen voor de komende periode

Midden september wordt duidelijk of de nieuwe maatregelen op de huurmarkt op de controversiële lijst komen te staan. Dit is een lijst met onderwerpen die politiek gevoelig liggen. In feite staat er dus nog niks vast. Er kunnen nog belangrijke wijzigingen worden geadviseerd door de Raad van State, en daarna moet een eventueel aangepast wetsvoorstel nog door zowel de Tweede als de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dat dit tijdrovende proces nog voor de verkiezingen wordt afgerond, is niet aannemelijk. Aannemelijker is dat de plannen in een al dan niet gewijzigde vorm op de agenda van een nieuw samengestelde Tweede Kamer komen te staan, tenzij de nieuwe regeringscoalitie anders beslist. De invoering van de Wet betaalbare huur op 1 januari 2024 lijkt niet te gaan gebeuren, waardoor de onzekerheid op de huurmarkt op vlak van regelgeving voorlopig niet verdwijnt. Het is dus nog even afwachten totdat er een concreet besluit is genomen. Houd onze website in de gaten voor de nieuwste updates over de ontwikkelingen op de woningmarkt!

Update

Woensdag 5 september is naar buiten gekomen dat de Commissie Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel van De Jonge niet controversieel heeft verklaard. Dit wil zeggen dat de minister van Volkshuisvesting door kan gaan met zijn plannen, maar dit betekent niet dat het wetsvoorstel ook gelijk is aangenomen. Het wetsvoorstel moet eerst nog door de Raad van State aangepast worden, en vervolgens door de Tweede Kamer goedgekeurd worden. Het is dus nog steeds afwachten of het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Ben jij op zoek naar een huurwoning, lees dan in dit artikel wat tips over hoe je het best te werk kunt gaan!

Altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de huurmarkt? Volg ons op Instagram, Facebook en LinkedIn!

Gerelateerd nieuws

Lees ook