Huur afhankelijk van inkomen?

bron: Geldkennis.nl

Sinds oktober 2008 draaien 13 woningcorporaties een proef met inkomensafhankelijke huren. Het experiment van de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) heet 'Huur op maat'. Daarbij wordt de huurkorting die de corporaties geven afhankelijk gemaakt van het inkomen van de huurder.

Woningcorporaties geven altijd al huurkortingen, om woningen betaalbaarder te maken voor doelgroepen. Tot nu toe is deze korting echter gekoppeld aan de woning. Bij Huur op maat is dat niet zo. De woning krijgt een bruto huur toegekend die bepaald wordt door de woning zelf. De korting is vervolgens onder andere afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Bij een tussentijdse evaluatie van het experiment blijkt 'Huur op maat' een groot succes. Bijna tachtig procent van de huurders vindt het rechtvaardig dat de huurprijs gekoppeld wordt aan de hoogte van het inkomen. Nu is het logisch dat de mensen in lage inkomenscategorieën dat vinden, maar ook van de mensen met hogere inkomens staat bijna tweederde achter dit systeem. Zij zijn het ermee eens dat mensen met een lager inkomen minder huur hoeven te betalen.

De Woonbond heeft kritiek. Directeur Ronald Paping stelt dat er bij dit systeem geen relatie meer is tussen de huurprijs en de kwaliteit van de woning. Aangezien de basishuur nog steeds bepaald wordt door de woning, lijkt dat niet op te gaan.

De SEV is erg tevreden met het experiment. Ze noemt 'Huur op maat' een goed alternatief voor het huidige huurstelsel. De keuzevrijheid van de huurder neemt toe en de gelden van volkshuisvesting worden beter besteed. Het kan een oplossing zijn voor de problematiek rondom de middeninkomens. Sinds 1 januari 2011 moet minimaal 90% van de sociale huurwoningen toegewezen worden aan mensen met een inkomen onder de € 33.000. Dat geeft grote problemen voor de mensen die net boven deze grens zitten. Vrije sector huur is te duur, en kopen ligt ook buiten hun bereik.

Omdat mensen met hogere inkomens voor de huurwoningen met 'Huur op maat' een hogere huur moeten betalen, zullen zij wellicht eerder geneigd zijn een kijkje te nemen op de huizenmarkt. Dat zou scheefwonen moeten tegengaan, en kan de doorstroming op de woningmarkt positief beïnvloeden. Daar is nu nog niet veel van te merken, maar dat is niet verrassend gezien de malaise in de huizenwereld.

Gerelateerd nieuws

Lees ook