Huurverlaging aanvragen: hoe doe je dat en heeft het zin?

bron: Rijksoverheid

Eén keer per jaar morgen verhuurders een huurverhoging doorvoeren. In het Woonakkoord uit 2013 is vastgelegd dat die huurverhoging inkomensafhankelijk gebeurt: de stijging van je huur is afhankelijk van hoe veel meer jouw huishouden dat jaar is gaan verdienen. Maar wat nou als jij of iemand anders binnen je huishouden ontslagen wordt en dus minder inkomen heeft? Dan kun je bij de woningcorporatie huurverlaging aanvragen. Hoe dat in z’n werk gaat en of dit zin heeft lees je hier.

Huurdersrecht

Als huurder heb je niet alleen plichten maar ook rechten. Toen met het Woonakkoord de inkomensafhankelijke huurverhoging werd ingesteld, werd ook het recht op huurverlaging vastgelegd in de wet. Wat houdt dit in? Als huurder kun je ieder jaar een huurverhoging krijgen. Dit wordt gebaseerd op je inkomen. Er kan na deze verhoging iets in je situatie veranderen waardoor je inkomen daalt. Je krijgt bijvoorbeeld deeltijdontslag of je partner verliest zijn of haar baan en krijgt er een andere baan voor terug die een stuk minder verdient. In zo’n geval klopt je huur niet meer met je huidige inkomen en kun je bij je verhuurder een huurverlaging aanvragen.

Hoe werkt huurverlaging?

Je kan op ieder moment huurverlaging aanvragen, maar er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Je inkomen is gedaald tot onder de grens die bij de laatste of een-na-laatste huurverhoging is aangehouden;
  • Je kan alleen voor de laatste twee huurverhogingen die je hebt gehad een verlaging aanvragen;
  • Gaat je huurder akkoord met de verlaging? Dan gaat dit uiterlijk twee maanden nadat je aanvraag is ontvangen in;
  • Huurverlaging geldt nooit met terugwerkende kracht. Je kunt dus geen huur terugkrijgen van de maanden dat je eigenlijk al teveel hebt betaald.

Het kan zijn dat je verhuurder niet akkoord gaat met je verzoek tot huurverlaging. Dan kun je naar de Huurcommissie of zelfs de rechter stappen. Als een van die twee partijen je gelijk geeft moet je verhuurder toch akkoord gaan met de verlaging. Stap je naar de Huurcommissie? Dan is het belangrijk dat je binnen zes weken nadat je wil dat de verlaging ingaat het verzoek bij hen neerlegt. Blijkt dat je gelijk krijgt en is de datum van voorgestelde huurverlaging al voorbij? Dan kun je de huur die je teveel hebt betaald wél terugvragen bij je verhuurder.

Wil je huurverlaging aanvragen? Op de website van de Rijksoverheid zie je stap-voor-stap hoe dit moet en vind je alle documenten die je hiervoor nodig hebt.

Heeft het zin?

Ja, een huurverlaging aanvragen heeft zeker zin. Minister Blok heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht of woningcorporaties de huurverlagingsmaatregel op basis van een inkomensdaling in de praktijk ook echt toepassen. In een brief die hij vorige week aan de Tweede Kamer schreef zegt Blok dat van de woningcorporaties die hij heeft ondervraagd, 2/3e sinds 2013 het huurverlagingsrecht heeft toegepast. De overige woningcorporaties hebben waarschijnlijk geen verzoeken tot verlaging ontvangen. Uit de rondvraag blijkt zelfs dat veel woningcorporaties soepeler omgaan met het toekennen van huurverlaging dan volgens de wet verplicht is. Als je terecht huurverlaging aanvraagt bij je woningcorporatie, is het aannemelijk dat je minder hoeft te gaan betalen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook