Scheefwoners gaan inkomensafhankelijke huurverhoging betalen

bron: Nugeld.nl

De inkomensafhankelijke huurverhoging lijkt niet meer te stoppen. De Eerste Kamer heeft haar zegen gegeven, voorstanders wonnen de stemronde met één stem meer: 37 tegen 36 stemmen. Dus scheefwoners, de huurverhoging komt eraan!

Senaat stemt in met huurverhoging

Minister Stef Blok vond de gang naar de Senaat uiteindelijk een makkie. Alles verliep zoals hij het graag zag met als uiteindelijke uitkomst de voor hem zo belangrijke inkomensafhankelijke huurverhoging. Scheefwoners die in de sociale huursector wonen en meer verdienen dan 43.000 euro kunnen ervan uitgaan dat de huur met 6,5% omhoog gaat. Huishoudens met inkomens tussen de 33.614 en 43.000 euro krijgen een verhoging van 4,5% voor hun kiezen, terwijl de lagere inkomens onder de 33.614 euro een huurverhoging van maximaal 4% op hun bord krijgen. Alle verhogingen zijn inclusief de inflatie. Bijbaantjes van inwonende kinderen worden trouwens niet meegerekend.

Belastingdienst

De Belastingdienst verstrekt gegevens over de inkomens door enkel aan te geven in welk inkomensgebied de huishoudens vallen. Ze zal dus geen precieze inkomensgegevens mededelen om zo de privacy van de huurders te waarborgen. Aan de hand van de verstrekte informatie kunnen verhuurders bepalen welke huurverhoging ze kunnen doorvoeren.

Verhuurdersheffing

Het is geen geheim dat Stef Blok de huurverhoging vooral ziet als een middel voor woningcorporaties om de loodzware verhuurdersheffing te kunnen betalen. Deze zal immers 1,7 miljard euro bedragen. Veel corporaties hebben aangegeven dat de heffing een te zware belasting is waardoor ze geen ruimte overhouden om nog te kunnen investeren in de huursector. De verhuurdersheffing staat binnenkort op de agenda van de Eerste Kamer.

Gerelateerd nieuws

Lees ook