Verduurzaming van huurwoningen loopt flink achter op schema

bron: Woonbond

Afspraken over renovaties die woningen energiezuiniger moeten maken, worden niet voldoende nagekomen, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. De doelen voor het verduurzamen van woningen, opgenomen in het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ worden bij lange na niet gehaald.

Energielabel B

De overheid en de huursector maakten al lang geleden afspraken over energiebesparende renovaties in huurwoningen. Daarbij werd het doel gesteld dat in 2020 alle corporatiewoningen gemiddeld energielabel B of beter moeten hebben. Energielabels geven met klassen aan in welke mate een woning energiezuinig is, waarbij A zeer zuinig en G zeer onzuinig is.

Een lange weg te gaan

Volgens Faidra Filippidou, onderzoekster aan de TU Delft, loopt de verduurzaming ver achter op schema. Op basis van haar onderzoek concludeerde ze dat energielabel B in 2020 bij lange na niet gehaald gaat worden. Volgens haar moet eerder rekening gehouden worden met energielabel D als gemiddelde. De oorzaak is volgens Filippidou duidelijk: “Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd. Per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en de ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget.”

Voorlopig nog niet energieneutraal

Rond 2050 moeten alle woningen in Nederland energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat de woningen evenveel energie opwekken als dat ze verbruiken. Maar ook dit doel zal lastig worden om te behalen. Eind 2014 waren 28% van de corporatiewoningen verbeterd naar een hoger energielabel, maar slechts 3,5% kreeg echt een ingrijpende renovatie. Nog steeds zijn bij veel gerenoveerde woningen de gevels en daken nog niet voldoende geïsoleerd en de verwarmingsinstallaties nog traditionele HR-gasketels.

Uitdaging voor particuliere verhuurders

Volgens Filippidou zijn de door woningcorporaties behaalde resultaten niet echt bemoedigend voor de particuliere sector. Voor de particuliere verhuurders zal de verduurzaming dus een nog grotere uitdaging worden dan voor de woningcorporaties.

Gerelateerd nieuws

Lees ook