Volkshuisvestingsfonds opengesteld voor betere woonkwaliteit

Het Rijk stelt 450 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van de woonkwaliteit en leefomgeving in kwetsbare gebieden. Sinds deze week mogen gemeenten zich aanmelden voor een eenmalige bijdrage.

Deze bijdrage is bedoeld voor kwetsbare gebieden die tekort hebben aan betaalbare woningen. Er wordt stevig geïnvesteerd in het creëren van een leefbare en duurzame omgeving.

Stap in de goede richting

De gebieden die aanspraak kunnen maken op deze bijdrage zijn verspreid over heel Nederland. In het Noorden gaat het vooral om de gebieden Oost-Groningen, Zuid- en Oost-Drenthe. De focus ligt in het westen op Amsterdam-Zuidoost, Utrecht Overvecht en een aantal andere stedelijke gebieden. Tilburg, Breda en Eindhoven zijn in het zuiden de gebieden die in aanmerking komen.

Deze gebieden zijn niet zomaar gekozen. De aanleiding voor het oprichten van het fonds is een manifest dat vorig jaar juni werd opgesteld door 15 burgemeesters van gemeenten waar deze gebieden en regio’s zich bevinden. In dat manifest vroegen zij om extra geld voor deze locaties, die extra zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

Aandacht voor particulier wonen

Niet alleen sociale woningbouw komt in aanmerking voor het fonds, de focus komt zeker ook te liggen op de particuliere woningvoorraad. De woningen moeten wel gevestigd zijn in een kwetsbaar gebied en per aanvraag moet het gaan om minstens 200 woningen. Kleinere gemeenten en regio’s kunnen samenwerkingsverbanden aanmelden tot en met 19 mei

Overheidsbesluit woningmarkt

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zal begin juli aankondigen welke gemeenten een bijdrage zullen ontvangen uit de fonds, dit schrijft ze in haar brief naar de Tweede kamer. Het vormgeven van de regeling volgt uit de maatregelen die de minister in november aankondigde. Het maximaliseren van huurverhoging en nieuwe afspraken met provincies zijn hier dan ook onderdeel van.

Gerelateerd nieuws

Lees ook