Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt roept veel Kamervragen op

bron: NOS.nl

Het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) voor een betere doorstroming op de huurmarkt roept veel vragen op in de Tweede Kamer. Deze week probeert Blok de Kamerleden te overtuigen van zijn plannen.

Aanpak van scheefwoners en een groter huuraanbod

Eind december kondigde minister Blok aan de huurwoningmarkt te willen hervormen. In het wetsvoorstel dat hij hierna indiende, richt hij zich met name op de doorstroom van de huurmarkt en de aanpak van scheefwoners (sociale huurders met een te hoog inkomen om voor sociale huur in aanmerking te komen).

Blok hoopt de scheefwoners te stimuleren om een woning in de vrije sector te zoeken, door een hogere maximale huurverhoging in te stellen voor huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens (38.950 euro). Op dit moment mag de gemiddelde huurstijging niet hoger zijn dan de inflatie plus één procent; Blok wil hier voor de hogere inkomens vier procent van maken.

Bovendien wil de minister het huuraanbod vergroten door het aanbieden van tijdelijke huurcontracten gemakkelijker te maken en een nieuw soort huurcontract voor maximaal één jaar in te voeren.

Kritiek op verdere toename huurverhoging

De SP is het vooralsnog niet eens met het plan dat iedereen die meer verdient dan 38.950 euro een huurverhoging van maximaal vier procent plus inflatie kan krijgen. Volgens Kamerlid Bashir hebben de eerder genomen maatregelen er al toe geleid dat de huren de afgelopen jaren met 28 procent zijn gestegen. “De rek is er een beetje uit”, aldus Bashir. Hij wil dat de huren slechts met de inflatie mee mogen stijgen.

Volgens D66 is het een verkeerde zaak dat de huurprijs van sociale huurwoningen opnieuw bepaald wordt zodra er een nieuwe huurder komt. Hierdoor lopen de prijsverschillen voor identieke huizen te ver op, wat volgens de partij ‘heel moeilijk uit te leggen’ is.

Duurzaam huisvesten

Ook het aanbieden van tijdelijke huurcontracten door woningcorporaties roept de nodige weerstand op, vooral bij de PvdA. Aanbieders van sociale huurwoningen moeten zich volgens Kamerlid De Vries richten op het duurzaam huisvesten van huurders, waarbij de bewoners de zekerheid hebben dat ze langere tijd in een huis kunnen blijven wonen.

Samen met de VVD stelt de PvdA voor om de tijdelijke contracten voor twee jaar te laten gelden (in plaats van één jaar) en huurders de mogelijkheid te bieden om dit contract tussentijds op te zeggen.

Gedwongen verhuizingen gaan te ver

De ChristenUnie is het niet eens met de door Blok voorgestelde doelgroepencontracten voor jongeren, promovendi en gezinnen van meer dan zes kinderen. Zodra een huurder niet meer tot de doelgroep behoort, kan de huurovereenkomst worden opgezegd, zo is het plan. Volgens de christelijke oppositiepartij zouden grote gezinnen niet verplicht moeten worden om te verhuizen zodra de kinderen het huis uit gaan.

Woonbond: ‘wetsvoorstel volstrekt onvoldoende’

Ook de Woonbond is tegenstander van het wetsvoorstel, ondanks het feit dat dit is gebaseerd op het akkoord dat de bond vorig jaar zelf sloot met Aedes (de brancheorganisatie voor woningcorporaties). Het is ‘volstrekt onvoldoende’, aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond.

Het akkoord is er volgens Paping vooral op gericht om huurstijgingen binnen de perken te houden, maar in het huidige wetsvoorstel is hiervan geen sprake. De directeur noemt dit ‘zeer betreurenswaardig’.

Gerelateerd nieuws

Lees ook