Zijn huurverhogingen scheefwoners wel zo'n goed idee?

bron: Nu.nl

Komt de huurverhoging voor scheefwoners er nu wel of niet? Gaat de nieuwe huurwet er überhaupt komen? Het zijn vragen die alsmaar onbeantwoord blijven. Al maanden wordt er gesproken over forse huurverhogingen, maar nog steeds is de kogel niet door de kerk.

Scheefwoners aangepakt

De plannen voor scheefwoners laten niets aan onduidelijkheid over - Vanaf 1 juli 6,5% huurverhoging voor inkomens vanaf 43.000, 2,5% voor huurders met inkomens tussen 33.615 euro en 43.000 euro en 1,5% huurverhoging voor huurders met lagere inkomens. Maar treffen de plannen wel hun uiteindelijke doel?

Gevolgen huurverhoging

Ronald Paping van de Woonbond twijfelt hier ten zeerste aan en vraagt zich dan ook hardop af of die nieuwe huurwet er wel moet komen. Volgens hem zijn de gevolgen van de huurverhogingen voor scheefwoners amper onderzocht. Hij denkt dat de Kamer vooral een zeer grote en risicovolle sprong in het diepe neemt door de maatregelen er zo snel door heen te duwen.

Schending van privacy huurders

Verder zet Paping grote vraagtekens bij de manier waarop verhuurders informatie kunnen inwinnen om de juiste huurverhoging door te kunnen voeren. Hiervoor hebben ze immers gegevens nodig over de inkomens van de huurders. Zeer gevoelige informatie dus. Deze informatieverstrekking lijkt slechts millimeters verwijderd van schending van de privacy van de huurders. Het is dan ook de vraag of een rechter deze gang van zaken goed keurt.

Huurders betalen rekening

Ook stelt Paping de zwaar bekritiseerde verhuurdersheffing ter sprake. Is de huurverhoging niet gewoon een verkapte maatregel voor woningcorporaties om deze heffing te kunnen bekostigen? En zijn het dus niet de huurders die wederom opdraaien voor de kosten? Wat gebeurt er met het geld? Gaat dat allemaal terug naar de overheid zonder dat de corporaties een dubbeltje overhouden om te investeren?

Investeringsplicht

Om er zeker van te kunnen zijn dat woningcorporaties wel blijven investeren, renoveren en bouwen, stellen de Woonbond, FNV en Vereniging Eigen Huis voor om een investeringsplicht in te stellen. Volgens hen is dat essentieel om de woningmarkt weer enigszins gezond te krijgen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook