Extra huurverhoging voor scheefwoners

Wie met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning woont, kan zijn borst natmaken. Minister Spies heeft aangegeven dat mensen met een inkomen dat hoger is dan € 43.000 bruto per jaar op 1 juli een extra huurverhoging kunnen krijgen van 5%. Dat komt bovenop de reguliere huurstijging, die de minister voor 1 juli 2012 heeft vastgesteld op 2,3%. Dat wordt voor hen dus een totale huurverhoging van 7,5%.

De Tweede Kamer moet er nog wel mee akkoord gaan, dus helemaal zeker is het nog niet. De maatregel hoort wel bij de stappen die de regering had aangekondigd, om scheefwonen tegen te gaan. Bij scheefwonen hebben we het niet over het wonen in een verzakt huis, maar over het wonen in een huis met een huur die ten opzichte van het inkomen erg laag is. Mensen met een inkomen boven de € 33.000 komen niet meer in aanmerking voor een nieuw huurcontract voor een sociale huurwoning. Regering en woningcorporaties zouden graag zien dat deze scheefwoners de sociale huurwoningen zouden verlaten, om ze vrij te maken voor huishoudens met lagere inkomens.

Deze extra huurverhoging zou daartoe moeten bijdragen. De vraag is of het wel effect gaat hebben. Immers, met een extra huurverhoging van 5% komen ze ongetwijfeld nog niet in de buurt van de kosten van een huurwoning in de vrije sector. Dus waarom zouden ze dan vertrekken? Kopen is een alternatief, maar er zijn momenteel niet veel mensen die zich daaraan wagen. De twijfels rondom de hypotheekrenteaftrek en de woningmarkt zijn daarvoor veel te groot.

Hoe zou die verhuurder trouwens weten wat iemand verdient? Dat hoef je bij je woningcorporatie niet op te geven… Daar heeft de minister een oplossing voor verzonnen. De verhuurder mag aan de fiscus vragen of een bepaald huishouden een inkomen heeft van meer dan € 43.000 per jaar. Het antwoord van de Belastingdienst wordt dan ja of nee – het exacte bedrag wordt niet doorgegeven.

Overigens heeft de PvdA aan Spies gevraagd ook een oplossing te verzinnen voor de huurders die nu tussen wal en schip vallen: degenen met een inkomen vlak boven de € 33.000. Zij kunnen nu geen (andere) sociale huurwoning meer krijgen, maar de vrije sector en kopen zijn voor hen veel te duur. De PvdA stelt voor dat Spies toestemming vraagt aan de Europese Commissie om woningcorporaties ook te laten bouwen voor deze groep, die dan een huur tussen € 650 en € 850 zou moeten gaan betalen. De toestemming van Europa is nodig, omdat dit vanwege oneerlijke concurrentie in beginsel niet mag.

Gerelateerd nieuws

Lees ook