Plan voor huurmarkt van De Jonge krijgt veel kritiek: stilvallen woningbouw dreigt

bron: RTL Nieuws

Als gevolg van de strengere regels uit het plan voor de huurwoningmarkt van Hugo de Jonge zal de woningbouw stilvallen, voorspellen veel projectontwikkelaars. Reden hiervoor is dat veel verzekeraars en pensioenfondsen zich terugtrekken als investeerder in vastgoed, vanwege het lagere rendement.

De bouw van nieuwe woningen dreigt terug te vallen naar slechts 50.000 woningen per jaar, terwijl er maar liefst 100.000 op de planning stonden. Beleggers en projectontwikkelaars spraken zich hierover uit in een brief aan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge.

In het plan van De Jonge staat dat hij duurdere vrije sector huurwoningen wil onderbrengen in het zogeheten puntenstelsel. De huurprijs wordt aan de hand van dit systeem bepaald op basis van het aantal punten dat een huis krijgt. Bij sociale huurwoningen, met een huurprijs van maximaal € 763,- per maand, wordt het puntenstelsel al toegepast. Bij vrije sector huurwoningen zal het gaan om woningen met een maximale huur van €1250,- per maand. De Jonge hoopt met deze nieuwe maatregel huurders in het middensegment te beschermen tegen de torenhoge huurprijzen.

Investeerders trekken zich terug

Volgens Neprom, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen, zal de woningbouw echter stilvallen wanneer De Jonge zijn plannen voortzet. Dit omdat het voor investeerders niet meer lonend zal zijn om te investeren in vastgoed. “Er zijn op dit moment al negatieve effecten, puur omdat de minister heeft aangekondigd dat hij de regeling wil gaan invoeren”, zegt Neprom-directeur Jan Fokkema. “Beleggers zijn heel terughoudend geworden, ze zijn bang dat ze de huizen niet meer goed kunnen exploiteren. Er worden geen deals meer gesloten.” Het plan van De Jonge om huurders te beschermen, helpt de woningmarkt dus juist om zeep, aldus Fokkema.

Fokkema geeft aan dat Neprom zeker wel achter het initiatief staat om de excessen in de vrije sector aan te pakken, maar dan met een alternatief voor het huidige plan van de minister. Volgens Fokkema zouden de maatregelen juist een negatief effect hebben op de situatie. “De bouw van nieuwe huurhuizen wordt door de regulering onbetaalbaar. Dat is uiteindelijk slecht nieuws voor de huurders, want de woningen worden niet gebouwd. En we moeten echt naar die 100.000 woningen per jaar.” Doordat investeerders zich teruggetrokken hebben kunnen ontwikkelaars geen grond meer kopen om op te bouwen. “Pensioenfondsen moeten ook rendement maken, voor mensen die later een pensioen willen ontvangen. Huren die voor de meeste mensen acceptabel zijn, zou je niet aan moeten tasten. Als die huren omlaag gaan, kunnen nieuwbouwcomplexen niet meer ontwikkeld worden.”

Niet alleen zal de nieuwe regeling de vrije huurmarkt negatief beïnvloeden, er zijn ook gevolgen voor de sociale huurmarkt. Er kunnen namelijk alleen sociale huurwoningen gebouwd worden als er op de middensegmentwoningen meer winst gemaakt wordt. Wanneer de bouw van de vrije sector stilvalt, zal de bouw van de sociale sector volgen, gaf de lobbyist aan.

Gerelateerd nieuws

Lees ook