Het belastingplan omvat een pakket aan fiscale maatregelen voor het aankomende jaar. De maatregelen in het plan kunnen betrekking hebben op inkomstenbelasting, grondwaterbelasting, afvalstoffenbelasting en alle andere heffingen en belastingen die de Belastingdienst oplegt. Natuurlijk hebben ook veel belastingmaatregelen te maken met de huurmarkt. Deze worden eveneens vastgelegd in het belastingplan.

Belastingen

Iedereen in Nederland heeft te maken met belastingen. Ze vormen de grootste bron van inkomsten van de overheid. De belangrijkste belastingen zijn inkomstenbelasting en loonbelasting. In Nederland is het zo geregeld dat de mensen met het hoogste inkomen de meeste belasting betalen. Huishoudens met lage inkomens betalen dus beduidend minder. Dit wordt het draagkrachtbeginsel genoemd.

Huren

Als huurder van een zelfstandige wooneenheid ben je gebruiker van de woning. Dit betekent dat je bepaalde belastingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zelf betaalt. Andere belastingen, zoals de OZB, betaalt de verhuurder. Sinds 2006 mag een verhuurder deze kosten ook niet meer doorberekenen aan een huurder.

In het geval van rioolheffing is er sprake van een gebruikersdeel en een eigenarendeel. Vrijwel alle gemeenten brengen het eigenaarsdeel van het rioolrecht in rekening bij de eigenaar (verhuurder) van de woning, en het gebruikersdeel bij de gebruiker (huurder) van de woning. Sommige gemeenten zijn hierin uitzonderlijk. De gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld ervoor gekozen om rioolheffing volledig door te berekenen aan de eigenaar van de woning. Het is dus altijd aan te raden om de gemeente te raadplegen als je zeker wilt weten wie wat moet betalen.

Over de belastingen die een verhuurder wel doorberekent, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt in het huurcontract. Ga dan ook altijd bij je verhuurder na welke kosten wel en niet doorberekend zijn in je huur. Doorberekeningen van belastingen mogen nooit in de servicekosten opgenomen worden. De huurprijs van een woning zoals een appartement of eengezinswoning is op te splitsen in kale huurprijs en servicekosten. Onder servicekosten vallen onder andere de kosten die gemaakt worden voor gas, water en licht. Het is aan te raden om bij de verhuurder na te gaan waar de servicekosten precies uit bestaan. Zo kom je in ieder geval niet voor verrassingen te staan.

Veelgestelde vragen over het Belastingplan:

We hebben enkele veelgestelde vragen over het Belastingplan en de bijbehorende antwoorden op een rijtje gezet.

Welke maatregelen staan er precies in het Belastingplan?
Het Belastingplan handelt over alle fiscale maatregelen voor het aankomende jaar.

Wat wordt er verstaan onder inkomstenbelasting?
Inkomstenbelasting wordt berekend over het inkomen dat iemand verdient.

Welke belastingen vallen onder gemeentebelastingen?
Onder gemeentebelastingen vallen onder meer de volgende bijdragen: rioolheffingen, onroerendezaakbelasting, parkeerbelasting, afvalstoffenbelasting, grondwaterbelasting, forensenbelasting en hondenbelasting. Kijk voor de volledige lijst op de website van uw gemeente.

Wat bedoelt men precies met het draagkrachtbeginsel?
Het draagkrachtbeginsel houdt in dat wanneer je meer verdient, je ook meer afdraagt. Zo steunen de sterkeren de zwakkeren in de maatschappij.

Welke belastingen moet een huurder betalen?
Doorgaans betaalt een huurder als gebruiker voor de afvalstoffenbelasting en waterschapsbelasting. Ga bij de verhuurder na welke kosten zijn opgenomen in de huurprijs om misverstanden te voorkomen.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.