Hoge huurstijgingen gevolg van inflatie

bron: NOS

De prijzen van huurwoningen zijn per 1 juli van dit jaar gestegen met 2,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is de grootste huurstijging in zes jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste huurstijging vond plaats in Rotterdam, waar de huren gemiddeld stegen met 4,1 procent. Rotterdam werd gevolgd door Den Haag, hier is de huurprijsstijging 3,6 procent. In Amsterdam stegen de huurprijzen gemiddeld met 3,5 procent.

Gevolg hogere inflatie

De huurverhogingen zijn te verklaren door de hogere inflatie, meldt het CBS. De inflatie stijgt al een aantal jaar, en als dit gebeurt stijgen de huren mee. De maximale huurstijging is namelijk verbonden aan de inflatie. Het inflatiecijfer van dit jaar was 2,6 procent, hierdoor ontstond een maximale huurstijging van 5,1 of 6,6 procent voor sociale huurwoningen, afhankelijk van het inkomen van de huurder.

Sociale huurwoningen en vrije sector

De huurprijzen van sociale huurwoningen stegen dit jaar gemiddeld met 2,7 procent. Van de 2,3 miljoen sociale huurwoningen in Nederland, wordt de huurverhoging van ongeveer 100.000 woningen uitgesteld naar een later moment in dit jaar. De huurwoningen die niet in handen zijn van woningcorporaties stegen het meest, namelijk met 3,4 procent. In de vrije sector steeg de gemiddelde huur dit jaar met 3,0 procent. Dit is lager dan in 2019, toen stegen de prijzen van vrije sector huurwoningen namelijk met gemiddeld 3,3 procent.

Huurstijging nieuwe huurders

Het is vrij gebruikelijk dat de huurprijzen stijgen zodra er een nieuwe bewoner in een huurwoning treedt. Verhuurders zitten op dat moment namelijk niet vast aan een maximale huurverhoging, ze zijn vrij om de huurprijs weer opnieuw vast te stellen. Gemiddeld steeg de huurprijs dit jaar met 9,5 procent bij het toetreden van een nieuwe huurder. Dit is 1,3 procent meer dan vorig jaar, toen stegen deze prijzen met 8,2 procent bij het toetreden van een nieuwe huurder. Huurprijzen in huurcomplexen kunnen tegenwoordig enorm van elkaar verschillen. Dit kan worden verklaard door de krappe woningmarkt. "Sommige mensen huren al twintig jaar voor een laag tarief. Als zij vertrekken, wordt de huur voor de nieuwe huurders gelijk een stuk hoger", meldt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, aan de NOS.

Tegemoetkoming wegens corona

Voor huurders die in financiële problemen zijn gekomen wegens de huurstijging en corona, is een loket geopend waar deze mensen terecht kunnen. Ook zijn er tijdelijke huurverlagingen gerealiseerd om huurders met financiële problemen tegemoet te komen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook