Aantal scheefwoners afgenomen tussen 2009 en 2012

bron: nd.nl

Al voordat de inkomensafhankelijke huurverhoging is ingevoerd, blijkt dat het aantal scheefwoners is afgenomen. Het Woononderzoek Nederland 2012 maakte duidelijk dat het aantal scheefwoners in de periode 2009 - 2012 met 94.000 afnam van 789.000 naar 695.000. Ook het scheefwonen bij woningcorporaties nam af met 3% en bedraagt nu 26%. Scheefwonen is een heikel onderwerp als het gaat om de huursector.

Toewijzingsbeleid sociale huurwoningen

Er zijn volgens het Woononderzoek drie duidelijke redenen waardoor het aantal scheefwoners is verminderd. Ten eerste is het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen veel strenger geworden waardoor het voor potentiële huurders moeilijker wordt om terecht te komen in de sociale huur.

Minder inkomen

Een andere reden is dat steeds meer huurders minder zijn gaan verdienen door bijvoorbeeld baanverlies. Daardoor kwam een groeiend aantal huurders onder de inkomensgrens van 33.000 euro. Huurders met een hoger inkomen worden gezien als scheefwoners.

Vrije sector huurwoningen

De derde reden is dat het aantal huurwoningen in de vrije sector toenam ten opzichte van het aantal sociale huurwoningen. Het aandeel vrije sector huurwoningensteeg van 7% in 2009 tot 12% in 2012. Hierdoor konden huurders met een hoger inkomen makkelijker een huurwoning vinden in de vrije sector.

Doorstroming koopsector

Andere opvallende cijfers uit het Woononderzoek waren dat er 200.000 huishoudens bij zijn gekomen vanaf 2009. 60.000 van deze groep huishoudens woont niet zelfstandig, terwijl de rest in een huur- of koopwoning woont. Verder bleek dat het aantal verhuizingen drastisch afnam, namelijk met 19%. De doorstroming in de koopsector nam zelfs met 47% af. Starters verhuizen nog steeds even vaak, alleen kiezen ze nu eerder voor een huurwoning in plaats van een koopwoning.

Gerelateerd nieuws

Lees ook