Een op de vijf huurders is ontevreden over woning

bron: NOS

Woningcorporaties gaan komend jaar extra investeren in sociale huurwoningen. Naar verwachting komt er zo’n 600 miljoen beschikbaar voor onderhoud en verbeteringen aan huurhuizen. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2014, toen slechts 200 miljoen werd geïnvesteerd. Dit blijkt hard nodig, omdat veel huurders ontevreden zijn over hun huurwoning.

Inhaalslag na crisis

Met nieuwe investeringen wordt er door woningcorporaties een inhaalslag gemaakt. Door de crisisjaren werd er flink op onderhoudskosten bezuinigd. Volgens koepelorganisatie Aedes komt dit deels door de verhuurderheffing van 1,7 miljoen die verhuurders jaarlijks moesten betalen. Daardoor bleef er weinig geld over voor verbeteringen aan sociale huurwoningen. Bezuinigingen gingen vaak wel gepaard met flinke huurverhogingen.

Een op de vijf ontevreden over staat van huurwoning

Ook aan klachten van huurders werd dankzij de bezuinigingen weinig gehoor gegeven door woningcorporaties. Uit onderzoek van de NOS onder 8.500 respondenten, blijkt dat één op de vijf huurders niet tevreden is met de staat van de huurwoning. De meeste klachten gaan over isolatie. Een derde van de huurders geeft aan dat hun huurhuis slecht is geïsoleerd. Woningen zijn daardoor moeilijk warm te krijgen en zijn te vochtig. Ook over de badkamer zijn veel huurders ontevreden. Ongeveer een op de vijf huurders klaagt over onder andere slijtage, schimmel en kapotte tegels. Veel woningen waarover klachten kwamen, bleken verouderd. Over relatief nieuwe woningen zijn huurders meer tevreden.

Meer investeringsruimte voor woningcorporaties

Omdat woningcorporaties weer meer te besteden hebben, wordt er in 2017 meer geïnvesteerd. Naar verwachting worden er in 2017 zo’n 30.000 woningen ingrijpend verbeterd. Daarvoor wordt zo’n 20.000 euro per woning vrijgemaakt. Gemiddeld besteden verhuurders slechts 2.000 euro per jaar per woning. Ook stellen corporaties in 2017 geld beschikbaar voor nul-op-de-meter-woningen, verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw.

Klachten

Huurders die klachten hebben, kunnen dit aankaarten bij de woningcorporatie. Als huurders voor hun gevoel niet goed worden geholpen, kunnen ze naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie onderzoekt of de klacht terecht is en doet een uitspraak over het probleem. Vorig jaar begonnen zo’n 2.000 mensen een zaak bij de huurcommissie. Gemiddeld kregen zij 243 euro terug aan huur. De meeste klachten gingen over achterstallig onderhoud.

Gerelateerd nieuws

Lees ook