Oproep stop huisuitzetting vanuit Woonbond

bron: Vastgoed Actueel

Eerder dit jaar sprak Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, af met verhuurders dat huurders niet uit hun woning gezet mochten worden door de corona crisis. Inmiddels geldt deze spoedwet niet meer, terwijl we ons midden in een tweede corona golf bevinden. De Woonbond heeft middels een brief aan minister Ollongren een stop op de huisuitzetting opgeroepen.

Toch gevallen van huisuitzetting

Huisuitzetting kan plaatsvinden wanneer de huurder bijvoorbeeld een huurachterstand heeft opgebouwd. Omdat het vanwege Covid-19 momenteel financieel zwaar kan zijn voor sommige huurders en niemand op straat moet belanden, werd huisuitzetting eerder dit jaar stopgezet.

Inmiddels zijn er weer gevallen van huisuitzetting gesignaleerd waarbij geen alternatief aan de huurder werd geboden. Per 1 oktober van dit jaar werden er in Den Haag meerdere flex-huurders gedwongen om hun huurwoning te verlaten. Omdat er geen herhuisvesting geregeld was, dreigden deze huurders dakloos te worden. Hierdoor belanden er midden in de tweede corona golf dus toch mensen op straat. Woonbond directeur Zeno Winkels: “Zo veel mogelijk thuis blijven kan alleen als je een huis hebt. Mensen op straat zetten levert nu meer onrust en problemen op dan ooit. Of wil je soms dat de mensen onder hun mondkapje op straat slapen?”

Woonbond pleit voor verbetering

In de brief die de Woonbond heeft verstuurd naar minister Ollongren pleit de bond voor het hernieuwen van de afspraak met verhuurders dat huisuitzetting wordt uitgesteld, een nieuwe wet om tijdelijke contracten te kunnen verlengen en het per direct openstellen van de huurtoeslag voor alle huurders met een inkomen onder de huurtoeslagnormen. De laatste eis geldt ook als hun huur te hoog is of als de mindering van het inkomen tijdelijk is. Daarnaast eist de bond dat de huurtoeslag wordt verbeterd, door ook huurders die een huurprijs boven de huurtoeslaggrens betalen, recht te geven op huurtoeslag. Al voor de coronacrisis had 6% van de huurders in de vrije sector een inkomen wat recht gaf op huurtoeslag, maar deze huurders ontvingen de toeslag niet vanwege te hoge huren, bleek uit het WoonOnderzoek Nederland 2018, uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De huurtoeslag is tenslotte een financiële bijdrage die bedoeld is om huurders met een relatief hoge huur in verhouding tot het inkomen financieel te helpen.

Gerelateerd nieuws

Lees ook