Rijksbegroting 2017: werken aan lagere huurstijging en groter huuraanbod

bron: Rijksoverheid.nl

Een groter aanbod van betaalbare huurwoningen, energiezuinigere huurwoningen en een verhoging van de huurtoeslag. Dat zijn de zaken die centraal staan in de Rijksbegroting voor de huurwoningmarkt. Huurwoningen presenteert een overzicht van de belangrijkste informatie voor huurders die voorbijkwam op Prinsjesdag.

Hogere huurtoeslag

De huurtoeslag gaat voor vrijwel iedereen die hierop recht heeft met 10,50 euro per maand omhoog. Hiermee wil het Kabinet de koopkracht van de lage-inkomensgroepen op peil houden.

Aanpak van goedkope scheefwoners

Om de doorstroming binnen de sociale huursector te stimuleren, blijft het kabinet goedkope scheefwoners aanpakken. Deze huishoudens, die te veel verdienen voor de sociale huurwoning die ze bewonen, mogen een hogere huurverhoging krijgen. In de bepaling van de huurverhoging mag de kwaliteit van de woning een rol spelen.

Lagere huurstijging sociale sector

De gemiddelde huurstijging voor sociale huurwoningen valt in 2017 gemiddeld lager uit: de huursombenadering (die in 2017 de inkomensafhankelijke huurverhoging zal vervangen) bepaalt namelijk dat de totale huurinkomsten van een woningcorporatie gemiddeld niet meer mogen stijgen dan de inflatie plus 1 procent. Deze maximale stijging is inclusief de huurprijsverhoging bij nieuwe huurders. Door deze maatregelen zullen de grote verschillen in huurprijs tussen oude en nieuwe huurcontracten geleidelijk afnemen, wat een positieve invloed zal hebben op de doorstroming van de huurmarkt.

Groter aanbod van middeldure huurwoningen

Er is een flink tekort aan huurwoningen in het middensegment van de vrije huursector. Het kabinet neemt de nodige maatregelen om het aanbod van middeldure huurwoningen (met een huurprijs tussen de 700 en 1000 euro) te vergroten:

  • Beleggers worden door hervormingen op de huurmarkt gestimuleerd om te investeren in middeldure huurwoningen;
  • Het kabinet bereidt een wetswijziging voor waardoor gemeenten in hun bestemmingsplan gebieden aan kunnen wijzen die exclusief voor huurwoningen in het middensegment mogen worden gebruikt;
  • Door middel van ‘samenwerkingstafels’ neemt de overheid het initiatief om met ontwikkelaars en gemeenten te overleggen over het aanbod van huurwoningen in het middeldure segment;
  • Het kabinet versoepelt de regels voor de verkoop van sociale huurwoningen die gezien hun kwaliteit ook als vrije sector huurwoning verhuurd mogen worden.

Voor de regio’s Amsterdam en Utrecht worden extra maatregelen getroffen om het aanbod in de middeldure sector te vergroten. Het woningwaarderingsstelsel (ook wel ‘puntenstelsel’) wordt hier op korte termijn gewijzigd. Door deze wijziging wordt het in Amsterdam en Utrecht makkelijker om studio’s en kleine appartementen te verhuren in het middensegment van de vrije sector.

Gerelateerd nieuws

Lees ook