Stijging liberalisatiegrens per 2021

bron: Aedes

Of een huurwoning in de sociale of vrije sector valt, wordt bepaald aan de hand van de liberalisatiegrens. In 2020 vielen woningen met een huurprijs tot € 737,14 in de categorie ‘sociale huursector’. Per 1 januari 2021 wordt deze grens verhoogd naar € 752,33.

Sociale huurwoning of vrije sector huurwoning

Wanneer de kale huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager is dan de liberalisatiegrens, betreft de woning een sociale huurwoning. Bij sociale huurwoningen wordt de maximum huurprijs bepaald op basis van een puntensysteem. Bij deze woningen kan de huurder recht hebben op huurtoeslag, afhankelijk van de huurprijs, inkomen, leeftijd en woonsituatie. Woningen boven de liberalisatiegrens vallen in de vrije sector. Hierbij geldt geen maximale huurprijs, heeft de huurder geen recht op huurtoeslag en geldt geen puntensysteem.

Gevolgen stijgende liberalisatiegrens

De liberalisatiegrens wordt bepaalt door de overheid. Het stijgen van de liberalisatiegrens heeft geen effect op bestaande huurcontracten. Huurcontracten die van start gaan na 1 januari 2021, hebben wel te maken met de liberalisatiegrens. Als de kale huurprijs op dat moment lager is dan of gelijk is aan € 752,33, gaat het om een sociale huurwoning en gelden ook de bijbehorende regels. Indien de kale huurprijs hoger is dan dit bedrag, gaat het om een vrije sector huurwoning, ook wel een geliberaliseerde woning genoemd. Hierbij zijn dan ook de regels van toepassing voor een vrije sector huurwoning.

Gerelateerd nieuws

Lees ook